Bony Turystyczne

Regulamin Sprzedaży i Realizacji Bonów Turystycznych Centrum Podróży KiM.

 

 1. Sprzedawcą Bonów Turystycznych jest

Centrum Podróży KiM  z siedzibą w Kaliszu przy ul. Legionów 38  62-800 Kalisz

 1. Bony mogą zostać zrealizowane na:

zakup ponad kilku tysięcy propozycji ofert turystycznych

rezerwacje kilkudziesięciu tysięcy hoteli na całym świecie 

rezerwacje obiektów SPA w kraju i zagranicą

rezerwacje biletów lotniczych linii regularnych i tanich linii lotniczych – bony turystyczne nie są realizowane

zakup najlepszych wycieczek zagranicznych

zakup wczasów, kolonii, obozów kilkudziesięciu polskich i zagranicznych Biur Podróży

zakup ofert last minute, first minute

 1. Opłaty Bonami za usługi, świadczone przez Centrum Podróży KiM należy dokonywać osobiście w salonach Centrum Podróży KiM
 1. Do bonów można dopłacać gotówką, przelewem lub kartą płatniczą
 1. Nie ma możliwości wypłacania reszty w gotówce, ani w jakiejkolwiek innej postaci, jeżeli wartość kupowanych usług jest mniejsza niż wartość Bonu
 1. Pracownicy Centrum Podróży KiM mogą odmówić przyjęcia Bonów nieoryginalnych, uszkodzonych lub zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację
 1. Posiadacz Bonu dokonuje wyboru Partnera u którego chce go zrealizować z oferty prezentowanej przez Centrum Podróży KiM
 1. Posiadacz Bonu może poprosić o wystawienie rachunku lub faktury za usługi opłacone Bonem
 1. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w zamówieniu w informatycznej bazie Sprzedawcy dla potrzeb realizacji zamówienia.
 1. Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże Bony o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
 1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za nie udzielenie lub niewłaściwe udzielenie Posiadaczom Bonów informacji, o których mowa powyżej i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia Posiadaczy Bonów z tego tytułu.
 1. W przypadku utraty Bonu po ich otrzymaniu Kupującemu/Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe dodatkowe Bony.
 1. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Bonów Centrum Podróży KiM
 1. Posiadacz Bonu, realizując go na wybraną usługę oświadcza, że zapoznał i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna – sprzedaży Bonu w terminie 7 dni od dnia zakupu. Do skutecznego odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie przez Kupującego stosownego oświadczenia w formie pisemnej doręczonego do siedziby Centrum Podróży KiM przy ul. Legionów 38 w Kaliszu ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oświadczenia do siedziby).Do oświadczenia należy załączyć posiadany Bon oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który Centrum Podróży KiM dokona zwrotu ceny zakupu zwracanego Bonu.
 1. Bony są ważne przez 12 miesięcy od daty ich sprzedaży
 1. Bony wystawiane są na okaziciela.
Polityka cookies

Polityka Cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Szczegóły znajdziesz na stronie Polityka Prywatności i Plików Cookie.

Rodzaje cookies wykorzystywanych na stronie:

Nazwa cookies

Rodzaj

Cel zapisania pliku

PHPSESSID2

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Wymagane do powiązania kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki podczas procesu rezerwacji. Używane również przy sprawdzeniu poprawności kodu Captcha dla danego użytkownika.

tid

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Ciasteczko używane przy powiązaniu kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki. (logi są trzymane do 1 tygodnia).

c

Okres ważności ciasteczka: 2 lata od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na pliki Cookie.

VC

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Kod waluty wybranej przez użytkownika

displayCookieConsent

Okres ważności ciasteczka: rok od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na Przejdź do portalu.